29.12.2007 Malá haberská vánoční besídka – Haberský vrch Tak jsme to chtěli mít také trošku komornější, a proto jsme si zorganizovali ještě jednu besídku – těsně po vánocích, za dveřmi Silvestr a nástup nového roku. Pro pár pozvaných platila stejná podmínka účasti, která byla na velkou besídku. Z fotek vyplývá, že z mimohaberských dorazili pouze Chosé, Radka a Šlahoun, kteří si tu během večera v pravidelných intervalech stále přehazovali trička, prý aby se nehádali. Jejich historie byla velice kvalitně zpracována, proto jí také níže přikládám… Bylo to fajné. zapsala siskinka Milí přátelé, Sešli jsme se tady dnes, abychom pojednali o historii tolik opěvované jihočeské obce Habří a zejména o slavných předcích dnešních obyvatel. Není to úkol jednoduchý, neb historické prameny jsou v této oblasti dosti zavádějící. Jako naprosto nevhodné se ukázalo čerpání vědomostí z Kroniky Josefa Baboučka,  webových stránek obce, případně od místních obyvatel. Po několika pokusech totiž historik musí zákonitě dojít k závěru, že tato malá obec a její historie má zásadní význam ve světových dějinách. Náš tým chtěl být, stejně jako ve všech předchozích bádáních, objektivní a proto jsme se na historii podívali očima obyvatel všech zemí a kontinentů. Prosíme tedy posluchače o toleranci a porozumění během naší přednášky, neb některé naše závěry budou pro místní těžko pochopitelné až zdrcující, ale jak již jsem řekl objektivní. Oficiální prameny uvádějí, že 1. zmínka o obci je z roku 1264 kdy Přemysl Otakar II směnil obec se Stýrem z Kvítkovic aby se zbavil starostí s místní sebrankou. Náš vědecký tým však zjistil jiné, neméně důležité a hlavně dříve datované skutečnosti, které nyní uvádíme na světlo světa: Nebudeme zacházet až k Velkému třesku, kterým vše začalo, ale rádi bychom se zastavili v Době ledové. Mocnost ledové pokrývky v místě dnešního umístění obce byla kvůli posouvání Kleťského ledovce 1413,51 m, což jsou podmínky naprosto nevýhodné pro jakékoli dění na několik dalších miliónletí. Proto trochu poskočíme a zastavíme se u důležitého pramene, kterým je Bible. Je zajímavé že jak Starý zákon, který je datován cca 10 stol. př.n.l., tak i Nový zákon z let 50-200 n.l. o obci, ani okolí vůbec nepojednává. Velký vojevůdce Hunů Attila, pod jehož vedením rozšířili tito asijští pastevci své impérium roku 440 n.l prohlásil, že kvůli Habří přes Dunaj brodit nebude o obsadil pouze celý Balkán. Když nastal v 7.-10 stol. velký rozmach Islámu, nepodařilo se prokázat, že jeho zakladatel prorok Muhamed pochází z Habří a proto se dodnes kvůli němu každoročně koná pouť do Mekky. Nemůžeme upřít, že pouť do Habří se každoročně koná také, ale zejména kvůli chlastu. Když v 8-10 stol. podnikali Vikingové své loupeživé výpravy Habří vynechali. Prý z důvodu, že tam neteče žádné moře…? Posuneme se opět trochu v čase a zastavíme se u důležitého mezníku, kterým je rok 963. Zatímco Střední Čechy hlásí příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje (to jsou ti dva co zavedli volno v červenci, díky němuž dnes podnikáme naše objevné výpravy) v Habří vyrostl 1. habr. Roku 1492 byl v místě dnešní obce již celý habrový háj pod kterým se pásly kozy a povalovalo pár osídlenců, což samozřejmě nebyl důvod aby Kolumbus měnil své plány a tak objevil Ameriku. V následujících desetiletích se však již začíná o obci výrazněji mluvit, zejména v souvislosti s prohlášením astrologa Mikuláše Puffříka, které při hlídání stáda zformoval teorii, kterou někteří místní obyvatelé obhajují dodnes a to, že Habří je středem vesmíru. Tuto teorii vyvrátil roku 1594 slavný Ital Galileo Galilei, který přesným měřením za střed vesmíru určil Slunce. Jeden z žáků Mikuláše Puffříka se pak postaral o Galileiho likvidaci a ostatní se vydali šířit pokrokové učení do celého světa. Jejich historický význam posuďte sami. V našem pojednání jsme se také podívali na další světově významné události a snažili se zjistit, zda se jich účastnili někteří „slavní“ haberští předkové. Francouzská revoluce a dobytí Bastily roku 1789 – bez zásluh, budování Suezského průplavu  v 19. stol – bez zásluh, mořeplavba – částečné zásluhy obyvatelé mají neb mnohými pokusy praotce Čičížka se ukázalo, že čaj, exotické koření ani rýži v této nehostinné krajině pěstovat nelze a proto je třeba tyto komodity dovážet. Válka severu proti jihu – bez zásluh, neb obyvatelé ještě neznali kompas. Osvobození Palestiny – bez zásluh, Velká říjnová revoluce – bez zásluh, ikdyž 2 Haberští průkopníci komunismu chtěli pomoci a do Ruska se vydali, přestalo je však bavit neustálé otálení Vladimíra Iljiče Lenina a 6. listopadu odešli hladoví zpět domů. Díky zkušenostem z Ruska však tito 2 obyvatelé roku 1958 odešli do Číny, kde po boku pokrokového vůdce Mao Ce-tunga zrealizovali takzvaný Velký skok vpřed, který se však z odstupem doby ukázal být velkým skokem vzad a způsobil hladomor na jehož následky zemřelo 30 mil. Lidí, včetně tvůrců samých. O obyvatelích obce se v této době často zmiňuje Karel Poláček. Díky výše uvedeným skutečnostem by se mohlo zdát, že jeho výrok „Haberáci, blbí ptáci“ je na místě, ale my jsme se nenechali zmýlit a usilovným bádáním jsme zjistili, že to byla jen odveta za to, že tento spisovatel nebyl zvolen do místního obecního zastupitelstva a tuto prohru prostě neunesl. V 18-20. stol se však v řadách předků dnešních obyvatel začala vyvíjet záliba pro západ a vše pokrokové. Prollův hliněný model posloužil jako předloha siru Stevensonovi pro vynález parního stroje. Jakýsi Franz Cizek pomohl Edwinu L Drakeovi s realizací prvního ropného vrtu v Pwensylvánii a Jeho sestra Gertrůda Cizek pomohla panu Daimlerovi s konstrukcí spalovacího motoru. Jakási Evelína Chromá  pod pseudonymem inženýr Kašpar uskutečnila první let v Čechách. Další zásluhy pro tato nově vznikající odvětví nebudu jmenovat, ale do dnešního dne se u většiny obyvatel vyvinul výborný smysl pro cestování a objevování. Díky lásce k ropě, benzínu a motocyklům podnikají nespočet výletů a vyjížděk, kam zovou i své kamarády z širého okolí a při nichž projevují svou náklonnost, srdečnost, pohostinnost a společenskost a proto jsou mezi soukmenovci velice oblíbení. O vyspělosti Haberské civilizace svědčí zejména tragicky nízká spotřeba rýže oproti benzínu. Pro ilustraci uvádím, že průměrný Haberák spotřebuje se svým motocyklem za rok 1563 l benzínu Natural a 0,5 l nafty (měřeno včetně těhotných a kojenců). Spotřeba rýže Naturál je pouze 445 g/osobu. Zajímavé je, že obec nemá vlastní pivovar, vinice, ani sady a palírnu. Přestože tomu tak je, každý obyvatel má neskutečnou radost, když s pomocí svých velkých zásob alkoholických produktů vyrobených z těchto komodit udolá nějakého „nezkušeného měšťáka“ který má poté velký problém malebnou vísku opustit, dochází k recidivě, dalším návštěvám a po pár opakováních se zpravidla do obce přestěhuje. Je tedy jen otázkou času kdy se stane Habří Jihočeskou, či evropskou metropolí………………………….. a středem vesmíru. napsal Chosé Peprdýlek Maruška…děkujeme!!![Not a valid template]